Missie en visie

Missie

De Hummeltjes vzw Kindercentrum verzorgt kwalitatieve kinderopvang en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak.

Visie

De Hummeltjes vzw Kindercentrum streeft hiernaar:

  • door het kind centraal te stellen,
  • met de ouders als belangrijkste partner,
  • met aandacht voor de kwetsbare gezinnen,
  • in respect voor ieders eigenheid,
  • met gedreven medewerkers die het verschil maken,
  • met zorg en zelfevaluatie voor het personeel, de middelen en de omgeving,
  • via een uitgebreid aanbod dat inspeelt op de lokale noden en behoeften,
  • vanuit een christelijke humanitaire inspiratie.