Prijs

De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Kind en Gezin. Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in de Bijenkorf.

Schooldagen

  • Voor-en naschools, tijdens warme maaltijden en woensdagen: €0,95 per begonnen halfuur 
  • Op woensdag met een maximum van €10,85
  • ​Inbegrepen in de prijs: 2 boterhammen als vieruurtje

Schoolvrije en vakantiedagen 

  • 1/3de dag (minder dan 3uren): €4,35
  • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): €6,55
  • ganse dag (meer dan 6 uren): €10,87
  • Inbegrepen in de prijs: om 10u een tussendoortje en 2 boterhammen als vieruurtje.

Bijkomende kosten

  • Warme maaltijd: €4
  • Vervoer met het busje van de Hazelaar: €0,50
  • ​Laattijdige afhaling: op weekdagen na 22u00 of op zaterdag na 18u30: €10 boete per gezin

Melden afwezigheid

tijdens het schooljaar

  • Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot woensdag 23u voor de volgende weken.
  • Voor afmelden na woensdag 23u voor de volgende week en niet afmelden, worden volgende boetes aangerekend per kind:
    • Voor en  na-schools       = €1
    • Woensdagnamiddag     = €2
    • Schoolvrije dagen          = €10
  • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
  • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens korte schoolvakanties

  • Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 2 weken voor de aanvang van de vakantie.
  • Afmelden minder dan 2 weken voor de aanvang van de vakantie = €10 per gereserveerde dag per kind.
  • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
  • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens de zomervakantie 

  • Inschrijvingen voor juli kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 15 juni. Afmelden voor juli na 15 juni = €10 per gereserveerde dag per kind.
  • Inschrijvingen voor augustus kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 30 juni. Afmelden voor augustus na 30 juni = €10 per gereserveerde dag per kind.
  • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
  • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend.