Buitenschoolse opvang De Bijenkorf

De Buitenschoolse opvang De Bijenkorf is erkend door Opgroeien en is gevestigd:

Generaal Lemanstraat 28
3500 Hasselt
011/22 52 87

De Bijenkorf is erkend voor 128 plaatsen waarvan 74 plaatsen gesubsidieerd zijn. 

De Bijenkorf heeft doorheen het schooljaar twee leefgroepen met vaste begeleiding: de kleuters en de lagere schoolkinderen. Tijdens schoolvakanties zijn er 3 leefgroepen (de kleinste kleuters, de oudste kleuters en de lagere schoolkinderen)
Er is 1 begeleider voorzien per 14 kinderen. Gezien de grote vraag naar buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar wordt er samengewerkt met basisschool De Tuimelaar waardoor de kinderen vanaf het derde leerjaar in de school worden opgevangen. Vanaf 17u15 komen ze naar de Bijenkorf. 

Voor activiteiten en hoekenspel worden de kinderen verdeeld in kleinere groepjes waardoor een huiselijke sfeer wordt nagestreefd. Er is dagelijks een groot en gevarieerd activiteitenaabod. Tijdens de vakanties worden er activiteiten uitgewerkt binnen een thema. De kinderen van de lagere school kunnen hun huiswerk maken onder toezicht. 

Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennisgemaakt worden met de werking van de Bijenkorf en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen, neem even contact op.