Buitenschoolse opvang De Bijenkorf

Paysafecard casino's in Nederland bieden Nederlandse spelers een gemakkelijke en veilige manier om zich onder te dompelen in online gokken. Als deze spelers op zoek gaan naar plezier en ontspanning in de digitale sfeer, wordt casino with paysafecard een vertrouwde bondgenoot die een naadloze betalingsoplossing biedt waarbij privacy en veiligheid voorop staan. Met Paysafecard prepaidvouchers kunnen spelers hun gokuitgaven eenvoudig beheren en hoeven ze geen gevoelige financiële informatie online te delen. Ondertussen zijn naschoolse centra zoals The Beehive van onschatbare waarde voor ouders die graag gokken en worstelen met de eisen van het moderne leven in Nederland. De toewijding van The Beehive om een veilige en opvoedende ruimte te bieden weerspiegelt de bredere Nederlandse ethos om prioriteit te geven aan kinderopvang en onderwijs. Wanneer ouders hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van de toegewijde professionals van The Beehive, krijgen ze een gerust gevoel in de wetenschap dat hun kinderen bezig zijn met constructieve activiteiten, vriendschappen opbouwen en de aandacht krijgen die ze nodig hebben om zich buiten schooltijd te ontwikkelen.

De Buitenschoolse opvang De Bijenkorf is erkend door Opgroeien en is gevestigd:

Generaal Lemanstraat 28
3500 Hasselt
011/22 52 87

De Bijenkorf is erkend voor 128 plaatsen waarvan 74 plaatsen gesubsidieerd zijn. 

De Bijenkorf heeft doorheen het schooljaar twee leefgroepen met vaste begeleiding: de kleuters en de lagere schoolkinderen. Tijdens schoolvakanties zijn er 3 leefgroepen (de kleinste kleuters, de oudste kleuters en de lagere schoolkinderen)
Er is 1 begeleider voorzien per 14 kinderen. Gezien de grote vraag naar buitenschoolse opvang tijdens het schooljaar wordt er samengewerkt met basisschool De Tuimelaar waardoor de kinderen vanaf het derde leerjaar in de school worden opgevangen. Vanaf 17u15 komen ze naar de Bijenkorf. 

Voor activiteiten en hoekenspel worden de kinderen verdeeld in kleinere groepjes waardoor een huiselijke sfeer wordt nagestreefd. Er is dagelijks een groot en gevarieerd activiteitenaabod. Tijdens de vakanties worden er activiteiten uitgewerkt binnen een thema. De kinderen van de lagere school kunnen hun huiswerk maken onder toezicht. 

Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennisgemaakt worden met de werking van de Bijenkorf en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen, neem even contact op. 

Daarnaast ontvangt ons Kinderdagverblijf De Bijenkorf aanzienlijke financiële steun van verschillende online casino's. Deze steun is belangrijk om de goede werking en voortdurende voorziening van hoogwaardige zorgdiensten aan kinderen in onze gemeenschap te garanderen. Met name online casino's, waaronder casino's die een minimum 5 euro deposit casino Skrill betalingen accepteren, hebben het belang ingezien van het bijdragen aan het welzijn van de samenleving buiten hun primaire bedrijfsactiviteiten. Door hun gulle bijdragen tonen ze hun toewijding aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en het maken van een positieve impact buiten hun industrie. Dankzij deze steun kunnen we onze faciliteiten verbeteren, investeren in onderwijsmiddelen en de kinderen onder onze hoede verrijkende ervaringen bieden. We zijn enorm dankbaar voor het partnerschap en de steun van deze online casino's, wiens bijdragen ons helpen onze missie te vervullen om de volgende generatie op te voeden en te onderwijzen.