Buitenschoolse opvang De Bijenkorf

De Buitenschoolse opvang De Bijenkorf is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

Generaal Lemanstraat 28
3500 Hasselt
011/22 52 87

De Bijenkorf is erkend voor 54 plaatsen. Er is een grote vraag naar buitenschoolse opvang. Doordat het gebouw van de Bijenkorf geschikt is voor de opvang van 84  kinderen en door het gebruik van de gezamenlijke refter van de school, vangt de Bijenkorf tot 126 kinderen gelijktijdig op. Het personeel wordt ingezet volgens de richtlijnen van Kind en Gezin nl 1 begeleider per 14 kinderen. 

De Bijenkorf heeft twee leefgroepen met vaste begeleiding : de kleuters en de lagere schoolkinderen.

Voor activiteiten en hoekenspel worden de kinderen verdeeld in kleinere groepjes waardoor een huiselijke sfeer wordt nagestreefd. Er is dagelijks een groot en gevarieerd activiteitenaabod. Tijdens de vakanties worden er activiteiten uitgewerkt binnen een thema. De kinderen van de lagere school kunnen hun huiswerk maken onder toezicht 

Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennisgemaakt worden met de werking van de Bijenkorf en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen, neem even contact op.