Crisis

In een crisissituatie waarbij opvang noodzakelijk is,
werkt het CKG steeds samen met het Crisismeldpunt -18 jaar. 
Het CKG stelt hiervoor 2 bedden ter beschikking.

Gezinnen met kinderen tussen 0-6 jaar kunnen beroep doen op deze opvang.
Het CKG biedt in deze situatie aan het kind emotionele ondersteuning en de nodige zorgen (bed, bad en brood).
Deze crisisopvang heeft een maximumtermijn van 7 dagen en is (mits duidelijk perspectief) éénmalig verlengbaar.

Een crisis is een acute, plotse noodsituatie waarin onmiddellijke hulp moet worden geboden.
Er moet voldaan zijn aan volgende voorwaarden:

  • De crisis moet de mogelijkheid van preventie inhouden (geen ernstige gedragsproblemen, integreerbaar binnen de leefgroep).
  • Ouders zijn akkoord met de opname.
  • De hulp moet kaderen binnen duidelijke samenwerkingsafspraken.

De crisisopvang is gratis.

Aanmelden kan enkel via Crisismeldpunt -18 jaar. 
089/700 370