Boomhut

Leefgroep De Boomhut voorziet 5 residentiële opvangplaatsen voor kinderen tussen 0-3 jaar met broertjes en zusjes tot 5 jaar. 
Er kan enkel beroep gedaan worden op deze vorm van opvang via de toegangspoort van de Integrale Jeugdhulp.
Dit kan enkel op voorwaarde dat er voldoende krachten en mogelijkheden in het gezin aanwezig zijn, zodat kinderen na een opname terug naar huis kunnen.

De kinderen verblijven dag en nacht in De Boomhut, zij krijgen individuele hulp aangepast aan hun noden, terzelfdertijd wordt het gezin ondersteund door een gezinsbegeleidster verbonden aan de leefgroep. 

Voor de betaling van de opvang wordt 2/3 van het kindergeld van de betrokken kinderen via de kinderbijslagkas opgevraagd.