Welkom aan ieder kind

Elk kind is uniek en welkom.

Goede kinderopvang is opvang waar kinderen zich thuis voelen, waar ze genieten van activiteiten en waar hun ontwikkeling gestimuleerd wordt.Door te kijken naar ieder kind wordt een aanbod gecreëerd op maat, ook waar bijzondere zorg nodig is. (inclusieve kinderopvang)
Ons basisprincipe is, ‘Zo gewoon mogelijk en bijzonder waar nodig’. Voor de bijzondere zorg wordt samengewerkt met gespecialiseerde diensten, in gesprek met ouders.

Ook culturen en talen vinden bij ons de juiste plek.
Zo maken we het voor alle kinderen herkenbaar:

  • door aandacht te hebben voor de thuistaal
  • troostwoordjes te vragen aan ouders
  • allerlei muziek te draaien en erop te dansen
  • door in het spelaanbod ook materiaal te zetten vanuit een andere cultuur
  • door aandacht te geven aan allerlei feesten
  • door het gebruik van verteltassen. Elke Verteltas vertelt zijn eigen verhaal. Het is een tas met een prentenboek, materialen, spelmateriaal, … 

 


We creëren zo een realistisch beeld van de maatschappij. Hierin kan iedereen opgroeien zoals men is: een verschil maakt bij ons geen verschil.
Pas wanneer iedereen erbij hoort, maak je hét verschil!