Informatie ouders

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in de buitenschoolse opvang.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

Medicatie

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds aan de arts medicatie voor te schrijven die thuis kan gegeven worden. Indien je arts aerosol voorschrijft voor in de opvang, vraag je best puffs (met aerochamber). Medicatie wordt enkel gegeven met een medicatieformulier ingevuld door de arts of een sticker van de apotheek met minstens naam kind, geboortedatum, datum, hoeveelheid medicatie.

In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort.