Informatie ouders

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in de buitenschoolse opvang.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement. 

Medicatie

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis wordt gegeven. Daarom wordt aangeraden dat ouders hun arts medicatie vragen die enkel thuis gegeven moet worden. Indien de arts het nodig acht dat de medicatie toch moet toegediend worden tijdens de opvanguren, kan dit enkel met een medicatieformulier, ingevuld door de arts.
Klik hier voor het medicatieformulier.

In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort.