Buurtactiviteiten

Het Bijennestje profileert zich ook als buurtgerichte kinderopvang. Concreet betekent dit dat er allerlei activiteiten georganiseerd worden voor heel de buurt. Enkele voorbeelden hiervan zijn de jaarlijkse kersthappening, een Turkse namiddag,.. 
Er worden ook uitstapjes gemaakt met de kinderen bv  naar het woon- en zorgcentrum te Runkst waar jong en oud de tijd van hun leven hebben. 

Tijdens evenementen zoals de Runkster Volksfeesten, is het Bijennestje meestal ook van de partij.