Buurtgerichte opvang Bijennestje

De Lokale dienst buurtgerichte kinderopvang Het Bijennestje is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

Bakkerslaan 20A
3500 Hasselt
011/37 39 07
0499/64 28 19

Tijdens schooldagen is de tweede vestiging eveneens geopend in basisschool De Puzzel, nl het Puzzelnestje :

Runkstersteenweg 210
3500  Hasselt. 
0499/64 28 20
 

Het Bijennestje heeft een globale erkenning voor 32 plaatsen buitenschoolse opvang en het Puzzelnestje voor 25 plaatsen buitenschoolse opvang. Beide opvanglocaties hebben als opdracht een toegankelijke kinderopvang te realiseren die laagdrempelig is en respect heeft voor diversiteit. Ze heeft een specifieke werking die het gebruik van kinderopvang door kwetsbare gezinnen bevordert. Bij een tekort aan plaatsen heeft deze doelgroep voorrang. In die specifieke werking staan een buurtgerichte inbedding en de participatie van de doelgroep centraal. Over dit aspect staat meer beschreven bij oudergerichte en buurtgercihte activiteiten. 

Een lokale dienst werft ook doelgroepmedewerkers aan die mee instaan voor de begeleiding van de kinderen en biedt hen gelijkwaardige kansen in de organisatie. Dit gedeelte van de werking kadert binnen de Lokale diensteneconomie. 

Voor activiteiten en hoekenspel worden de kinderen in kleinere groepjes verdeeld waardoor een huiselijke sfeer wordt nagestreefd. Er is dagelijks een groot en gevarieerd activiteitenaanbod. Tijdens de vakanties is er enkel opvang in de Bakkerslaan en  worden er activiteiten uitgewerkt binnen een thema. 

Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennis gemaakt worden met de werking van het Bijennestje en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen, neem even contact op.