Opvangvraag

Procedure

Voor opvang aanvragen kan u terecht bij de coördinator Stefanie Jossa 

Voorrangsregels inkomensgerelateerde plaatsen (28 plaatsen)

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

  • 1. Broertjes/zusjes van reeds aanwezige kinderen, kinderen van personeel.
  • 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  • 3. Kinderen van personeel Trudo-Ziekenhuis (voor een capaciteit van 20%).
  • 4. Overige kinderen afhankelijk van de gevraagde opvangdagen in de week en de beschikbare plaatsen