Opvangvraag

Procedure

Doordat het Hummelhof meewerkt aan het experiment IKT mix van de Vlaamse Regering, zijn er 14 plaatsen onmiddellijk beschikbaar aan een vaste prijs van 28 euro per dag (vermindering van 3,15 euro per dag vanaf het tweede kind ten laste)

Het Hummelhof heeft nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen beschikbaar vanaf juli 2018. Deze aanvragen worden behandeld vanaf december 2017.
Voor opvang aanvragen kan u steeds terecht bij Stefanie Jossa op maandag en woensdag voormiddag of donderdag.

Voorrangsregels inkomensgerelateerde plaatsen (14 plaatsen)

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

  • 1. Broertjes/zusjes van reeds aanwezige kinderen, kinderen van personeel.
  • 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  • 3. Kinderen van personeel Trudo-Ziekenhuis (voor een capaciteit van 20%).
  • 4. Overige kinderen afhankelijk van de gevraagde opvangdagen in de week en de beschikbare plaatsen