Opvangvraag

Procedure

Voor opvang aanvragen kan u terecht bij de coördinator Stefanie Jossa 

Voorrangsregels inkomensgerelateerde plaatsen (28 plaatsen)

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

  1. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door K & G bepaald). https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/voorrangsgroepen-brochure.pdf.  Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  2. Kinderen die in aanmerking komen voor dringende opvang (DOP) (door K&G bepaald). https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-08/subsidies-babys-en-peuters.pdf
  3. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen dezelfde opvanglocatie. De voorrang voor broer of zus geldt alleen als de kinderen minstens deels gelijktijdig in de opvang aanwezig zullen zijn. De opvang bepaalt de instapdatum rekening houdend met de aanvraagdatum en de vrije beschikbare plaatsen. De Hummeltjes streven ernaar om dit te laten doorgaan in dezelfde leefgroep maar kunnen dit niet garanderen.  Kinderen, kleinkinderen van personeel en gepensioneerd personeel van de Hummeltjes.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.