Prijs

De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Kind en Gezin. Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in de Bijenkorf.

Schooldagen

 • Voor-en naschools, tijdens warme maaltijden en woensdagen: €0,98 per begonnen halfuur 
 • Op woensdag met een maximum van €11,20
 • ​Inbegrepen in de prijs: gezond vieruurtje

Schoolvrije en vakantiedagen 

 • 1/3de dag (minder dan 3uren): €4,50
 • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): €6,75
 • ganse dag (meer dan 6 uren): €11,20
 • Inbegrepen in de prijs: om 10u een tussendoortje en gezond vieruurtje.

Bijkomende kosten

 • Warme maaltijd: €4,10
 • Vervoer met het busje van de Hazelaar: €0,50
 • ​Laattijdige afhaling: op weekdagen na 20u00 of op zaterdag na 18u30: €10 boete per gezin

Melden afwezigheid

tijdens het schooljaar

 • Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot woensdag 23u voor de volgende weken.
 • Voor afmelden na woensdag 23u voor de volgende week en niet afmelden, worden volgende boetes aangerekend per kind:
  • Voor en  na-schools       = €1
  • Woensdagnamiddag     = €2
  • Schoolvrije dagen          = €10
 • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
 • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens korte schoolvakanties

 • Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 2 weken voor de aanvang van de vakantie.
 • Afmelden minder dan 2 weken voor de aanvang van de vakantie = €10 per gereserveerde dag per kind.
 • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
 • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens de zomervakantie 

 • Inschrijvingen voor juli kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 15 juni. Afmelden voor juli na 15 juni = €10 per gereserveerde dag per kind.
 • Inschrijvingen voor augustus kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 30 juni. Afmelden voor augustus na 30 juni = €10 per gereserveerde dag per kind.
 • Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
 • Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend.