Prijs 2022

De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Kind en Gezin. Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in de Bijenkorf.

Schooldagen

  • Voor-en naschools, tijdens warme maaltijden en woensdagen: € 1,00 per begonnen halfuur 
  • Op woensdag met een maximum van € 11,50
  • ​Inbegrepen in de prijs: gezond vieruurtje

Schoolvrije en vakantiedagen 

  • 1/3de dag (minder dan 3uren): € 4,60
  • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): € 6,90
  • ganse dag (meer dan 6 uren): € 11,50
  • Inbegrepen in de prijs: om 10u een tussendoortje en gezond vieruurtje.

Bijkomende kosten

  • Warme maaltijd: € 4,80
  • Vervoer met het busje van de Hazelaar: € 1,00
  • ​Laattijdige afhaling: op weekdagen na 20u00 of op zaterdag na 18u30: € 10 boete per gezin

 

Melden afwezigheid

tijdens het schooljaar

Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 2 werkdagen voor de gereserveerde dag.
Voor later afmelden en niet afmelden, worden er boetes aangerekend.
Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens korte schoolvakanties

Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 2 weken voor de start van de vakantie.
Voor later afmelden en niet afmelden, worden er boetes aangerekend. 
​Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend. 

tijdens de zomervakantie 

Inschrijvingen voor juli kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 10 juni. 
Inschrijvingen voor augustus kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot 10 juli. 
Voor later afmelden en niet afmelden, worden er boetes aangerekend.
​Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.
Bij niet afmelden, wordt de maaltijd aangerekend.