Prijs 2024

De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Opgroeien. Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in de Bijenkorf.

Schooldagen

 • Voor-en naschools, tijdens warme maaltijden en woensdagen: €1,15 per begonnen halfuur 
 • Op woensdag met een maximum van €13,10
 • ​Inbegrepen in de prijs: om 15u30 een tussendoortje.

Schoolvrije en vakantiedagen 

 • 1/3de dag (minder dan 3uren): €5,20
 • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): €7,80
 • ganse dag (meer dan 6 uren): €13,10
 • Inbegrepen in de prijs: om 10u en om 15u30 een tussendoortje.

Bijkomende kosten

 • Warme maaltijd: €5,50
 • ​Laattijdige afhaling: op weekdagen na 20u00 of op zaterdag na 18u30: €10 boete per gezin
 • Bij niet inschrijven en toch naar de opvang komen op schooldagen: € 2 boete.
 • Bij niet inschrijven en toch naar de opvang komen op schoolvrije dagen: € 4 boete.
 • Bij niet afmelden wordt de maaltijd aangerekend.
 • € 0,15 per reserveluier, € 0,20 per dosis koortswerend middel op basis van paracetamol.
 • € 7 waarborg per badge.

Afwezigheid

Tijdens het schooljaar:

 • Inschrijvingen kunnen via het ouderportaal kosteloos gewijzigd worden tot 2 werkdagen voor de gereserveerde dag.
 • Elk kind krijgt 4 schooljaar-jokers per schooljaar. De joker wordt automatisch ingezet bij een afwezigheid. Voor elke afwezigheid wordt 1 joker ingezet (met een max. van 1 joker/dag). Overgebleven jokers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend schooljaar. Met één joker zijn alle afmeldingen voor die dag kosteloos.
 • Indien de jokers op zijn, worden volgende boetes aangerekend per kind:
  • Voor en  na-schools        = € 2 met een maximum van € 2/dag
  • Woensdagnamiddag      = € 4 met een maximum van € 4/dag

Tijdens korte schoolvakanties (en schoolvrije dagen):

 • Inschrijvingen kunnen via het ouderportaal kosteloos gewijzigd worden tot 2 weken voor de start van de vakantie.
 • Elk kind krijgt 2 vakantie-jokers per schooljaar. De joker wordt automatisch ingezet bij een afwezigheid. Voor elke afwezigheid wordt 1 joker ingezet (met een max. van 1 joker/dag). Overgebleven jokers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend schooljaar. Met één joker zijn alle afmeldingen voor die dag kosteloos.
 • Indien de jokers op zijn, worden volgende boetes aangerekend per kind:
  • Afmelden minder dan 2 weken voor de start van de vakantie = € 7/dag.
  • Afmelden minder dan 2 weken voor de start van de schoolvrije dag = € 7.

Tijdens de zomervakantie:

 • Inschrijvingen voor juli kunnen via het ouderportaal kosteloos gewijzigd worden tot 15 juni.
 • Inschrijvingen voor augustus kunnen via het ouderportaal kosteloos gewijzigd worden tot 15 juli.
 • Elk kind krijgt 2 vakantie-jokers per schooljaar. De joker wordt automatisch ingezet bij een afwezigheid. Voor elke afwezigheid wordt 1 joker ingezet (met een max. van 1 joker/dag). Overgebleven jokers kunnen niet meegenomen worden naar een volgend schooljaar. Met één joker zijn alle afmeldingen voor die dag kosteloos.
 • Indien de jokers op zijn, worden volgende boetes aangerekend per kind:
  • Juli: Afmelden na 15 juni voor opvang in juli= € 7/dag.
  • Aug: Afmelden na 15 juli voor opvang in augustus = € 7/dag.