Missie, visie en waarden

Missie

De Hummeltjes vzw biedt kwalitatieve kinderopvang aan en ondersteunt gezinnen in hun opvoedingstaak.

Visie

De Hummeltjes vzw streeft hiernaar

 • door het kind centraal te stellen,
 • met de ouders als belangrijkste partner,
 • met aandacht voor de kwetsbare gezinnen,
 • in respect voor ieders eigenheid,
 • met gedreven medewerkers die het verschil maken,
 • met zorg voor het personeel, de middelen en de omgeving,
 • met een kritische kijk op de organisatie,
 • via een uitgebreid aanbod dat inspeelt op de lokale en maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften,
 • vanuit een christelijke humanitaire inspiratie.

Waarden 

De Hummeltjes vzw laat zich hierbij leiden door de waarden

 • respect
 • waardering
 • kwaliteit
 • toewijding