Intensieve opvoedingshulp voor baby’s aan huis

Intensieve opvoedingshulp voor baby’s aan huis (Amber) is een begeleiding voor ouders of alleenstaande moeders met een jonge baby
(0-6 maanden).
Ook tienerouders komen in aanmerking voor deze begeleidingsvorm. De begeleiding kan reeds opstarten vanaf één maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

Een ervaren gezinsbegeleidster komt tot drie keer per week 2 à 3 uur (per bezoek) bij het gezin aan huis.
Samen met de ouder(s) wordt er gekeken waar het gezin aan wil werken. 
De ouder(s) wordt ondersteund om zelf de opvoedingsverantwoordelijkheid te dragen en de begeleiding vertrekt vanuit de positieve krachten in het gezin.
De meerwaarde van deze werking is de intensieve deelname aan het gezinsgebeuren. 
Aan deze vier domeinen wordt bijzondere aandacht besteed:

  • De zorg voor de baby: hygiëne, voeding, kledij, verzorging en gezondheid
  • Veiligheid en hechtingsrelatie: affectie, geborgenheid, opbouw van een emotionele band
  • Ontwikkelingsstimulering: omgang met de baby, aangepast speelgoed en stimulatie
  • Opbouw van een ondersteunend netwerk: formeel en informeel binnen de context van het gezin

De begeleiding is gratis.