Openingsuren

Openingsuren

Op schooldagen:

 • Voorschools van 7u30 tot schooltijd 
 • Middagopvang (voor de slapertjes) van 12u00 tot 19u00 
 • Naschools tot 19u00 

Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties:

 • Doorlopend van 7u30 tot 19u00 

Kinderen die opvang nodig hebben op weekdagen van 6u30 tot 7u30 en/of van 19u00 tot 22u00, kunnen terecht bij de Regenboogjes in het kinderdagverblijf.

 

Sluitingsdagen

Jaarlijks sluit de buitenschoolse opvang een drietal weken gedurende de zomervakantie en enkele bijkomende sluitingsdagen. Deze worden bekend gemaakt vóór 31 december van het voorgaande jaar.

 • Maandag 2 januari 2017   (2de Nieuwjaarsdag)         
 • Maandag  17 april 2017   (Paasmaandag)                                                 
 • Maandag 1 mei 2017   (Feest van de arbeid)                      
 • Donderdag  25 mei 2017   (O.H. vaart)                                                         
 • Maandag 5 juni 2017   (Pinkstermaandag)                                          
 • Zaterdag  15 juli tot zondag 6 augustus 2017   (Collectief verlof)                                             
 • Dinsdag   15 augustus  2017   (O.L.V. hemelvaart)                                         
 • Vrijdag 20 oktober 2017   (Studiedag)                                                           
 • Woensdag  1 november 2017   (Allerheiligen)                                                    
 • Zaterdag 11 november 2017   (Wapenstilstand)                                              
 • Zaterdag  23 december 2017                                                                                   
 • Maandag 25 december 2017   (Kerstmis)                                                                           
 • Dinsdag 26 december 2017   (2de kerstdag)                                     
 • Zaterdag 30 december 2017                                                                                    
 • Maandag 1 januari 2018   (Nieuwjaar)                                                        
 • Dinsdag 2 januari 2018   (2de nieuwjaarsdag)