Openingsuren

Openingsuren

Op schooldagen:

  • Voorschools van 7u30 tot schooltijd 
  • Middagopvang (voor de slapertjes) van 12u00 tot 19u00 
  • Naschools tot 19u00 

Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties:

  • Doorlopend van 7u30 tot 19u00 

Kinderen die opvang nodig hebben op weekdagen van 6u30 tot 7u30 en/of van 19u00 tot 20u00, kunnen terecht bij de Regenboogjes in het kinderdagverblijf.

 

Sluitingsdagen 2020

Jaarlijks sluit het kinderdagverblijf een drietal weken gedurende de zomervakantie en enkele bijkomende sluitingsdagen. Deze worden bekend gemaakt vóór 31 december van het voorgaande jaar.                                                                             

Woensdag 1 januari 2020  (Nieuwjaar) 
Maandag 13 april 2020 (Paasmaandag)
Vrijdag 1 mei 2020 (Dag van de arbeid)
Donderdag 21 mei (OLH Hemelvaart)
Maandag 1 juni 2020 (Pinkstermaandag)
Zaterdag 18 juli t.e.m. zondag 9 augustus 2020 (Collectief verlof)
Zaterdag 15 augustus 2020 (OLV Hemelvaart)
Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
Donderdag 24 december 2020 (Kerstavond)
Vrijdag 25 december 2020 (Kerstmis)
Donderdag 31 december 2020 (Oudejaarsavond)
Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaar)

 

Collectief verlof 2021 van zaterdag 17 juli t.e.m. zondag 8 augustus 2021