Informatie ouders

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in het kinderdagverblijf.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Wendagen

Om kind, ouders en begeleiding de kans te geven elkaar op een rustig moment te leren kennen is er een wenperiode. Vóór de aanvankelijke startdatum, wanneer de ouder nog niet gaat werken, komt het kind 2 keer enkele uurtjes naar de opvang. Zo heeft de ouder de tijd om informatie uit te wisselen met de begeleid(st)ers en het kind kan geleidelijk wennen aan de opvang. Omdat de Hummeltjes deze wenperiode belangrijk vinden, wordt hiervoor geen bijdrage aangerekend. Indien de ouder een langere wenperiode wenst, wordt deze wel aangerekend.

Borstvoeding

Borstvoeding geven heeft zijn voordeel reeds bewezen. Ook de kinderopvang heeft hierin een belangrijke rol, omdat de zorg voor de baby gedeeltelijk overgenomen wordt tijdens de opvanguren.
Als een kind in de opvang afgekolfde borstmelk krijgt is het belangrijk dat hij/zij went aan het flesje. Enkele tips om een kind te laten wennen aan het flesje:

 • De speen aanbieden op dezelfde manier als de borst
 • De speen laten weken in moedermelk (op lichaamstemperatuur brengen)
 • De baby een fles geven vóór hij/zij grote honger heeft
 • Een ander type speen en andere voedingshouding uitproberen
 • Nog hulpmiddelen: lepel, cupje, fingerfeeder

Mama’s kunnen hun baby borstvoeding geven in het kinderdagverblijf. Dit kan voor, na of tijdens de opvanguren van het kind. 

 • Klik hier voor informatie over borstvoeding van Opgroeien.
 • Klik hier voor informatie over borstvoeding van het Expertisecentrum Kraamzorg vzw Het Amerijtje.

Wiegendoodpreventie

Het kinderdagverblijf volgt strikt de richtlijnen van Opgroeien inzake wiegendoodpreventie. Het is o.a. belangrijk kinderen steeds op de rug te laten slapen en geen knuffels in het bed te leggen. Zowel voor de opvang als voor het kind is het fijn dat deze gewoontes van thuis uit worden aangeleerd. 

Klik hier voor informatie over veilig slapen van Opgroeien.

Ziekte en medicatie

De afspraken over ziekte, koorts en medicatie in de opvang zijn gebaseerd op de aanbevelingen van Opgroeien.

Klik hier voor meer informatie van Opgroeien over dit onderwerp. 

In principe hoort een ziek kind niet thuis in de opvang. De richtlijnen van Opgroeien wordt gehanteerd om te bepalen of een kind bij ziekte naar de opvang mag komen.
Het kinderdagverblijf vraagt aan ouders om hun kind zo snel mogelijk te komen halen en een arts te raadplegen indien:

 • Hun kind jonger is dan 3 maanden en 38°t of meer heeft.
 • Hun kind tussen 3 en 6 maanden is en 39°t of meer heeft.
 • Hun kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Hun kind teveel zorg en aandacht vraagt, zodat het kinderdagverblijf de gezondheid van of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.

In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort. 
Uitzondering: er wordt in het kinderdagverblijf nooit een koortswerend middel gegeven aan: 

 • Kinderen jonger dan 3 maanden.
 • Kinderen tussen 3 en 6 maanden die meer dan 39° koorts hebben.

De ouder zorgt dat er steeds een vloeibaar koortswerend middel voor hun kind in de opvang is.  

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds aan de arts medicatie voor te schrijven die thuis kan gegeven worden. Indien je arts aerosol voorschrijft voor in de opvang, vraag je best puffs (met aerochamber). Medicatie wordt enkel gegeven met een medicatieformulier ingevuld door de arts of een sticker van de apotheek met minstens naam kind, geboortedatum, datum, hoeveelheid medicatie.

Inspectierapport kinderopvang

KDV Het Kievitje Hasselt – 7 dec 2023

Het bestuur en de directie dankt al de Hummelmedewerkers voor hun dagelijkse inzet en het kwalitatief werken met kinderen.  De aandachtspunten die door de inspectie werden vermeld zijn intussen besproken en een plan van aanpak is opgemaakt.