Opvangvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen.

De Kleine hummel heeft momenteel plaatsjes vrij in de namiddag.                                                                                     

Ganse dagen komen vrij vanaf 1 september 2017.

Deze aanvragen worden behandeld vanaf 1 oktober 2016.

Opvangaanvragen gebeuren bij de groepsverantwoordelijke Ilse Van den Brande.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast: 

  • 1. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen de vzw.
    Kinderen, (achter)kleinkinderen van personeel en ex-personeel (meer dan 5 jaren dienst).
    Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  • 3. Kinderen van ouders die werk zoeken, werk willen houden of een beroepsgerichte opleiding volgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.