Opvangvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen.                                                                                 

Opvangaanvragen gebeuren bij de coördinator.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast: 

  • 1. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen de vzw.
    Kinderen, (achter)kleinkinderen van personeel en ex-personeel. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  • 3. Kinderen van ouders die werk zoeken, werk willen houden of een beroepsgerichte opleiding volgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.