Opvangvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie kunnen er opvangplaatsen vrijkomen waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. 
Opvangaanvragen gebeuren via de website opvang.vlaanderen.be
Geef in de zoekbalk 'Kleine Hummel' in en je kan je aanvraag starten.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes vanaf 1 april 2024 toegepast, nl.:

  1. Gezinnen die in totaliteit gemiddeld minstens: 4/5de werken of een 4/5de dagopleiding volgen met het oog op werk of een 4/5de combinatie van werken en dagopleiding volgen met het oog op werk
  2. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen dezelfde opvanglocatie. De voorrang voor broer of zus geldt alleen als de kinderen minstens deels gelijktijdig in de opvang aanwezig zullen zijn. De opvang bepaalt de instapdatum rekening houdend met de aanvraagdatum en de vrije beschikbare plaatsen. De Hummeltjes streven ernaar om dit te laten doorgaan in dezelfde leefgroep maar kunnen dit niet garanderen.
  3. Pleegkinderen
  4. Kinderen, kleinkinderen van personeel en gepensioneerd personeel van de Hummeltjes.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.