Opvangvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie komen er mogelijk opvangplaatsen vrij waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen.

Het Kievitje heeft nieuwe plaatsen beschikbaar vanaf september 2024. Deze aanvragen worden behandeld vanaf december 2023.

Opvangaanvragen gebeuren via e-mail op kievitje@hummeltjes.be

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes, zoals beschreven in het kwaliteitshandboek, toegepast nl.:

  1. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door K & G bepaald). https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/voorrangsgroepen-brochure.pdf. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  2. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen dezelfde opvanglocatie. De voorrang voor broer of zus geldt alleen als de kinderen minstens deels gelijktijdig in de opvang aanwezig zullen zijn. De opvang bepaalt de instapdatum rekening houdend met de aanvraagdatum en de vrije beschikbare plaatsen. De Hummeltjes streven ernaar om dit te laten doorgaan in dezelfde leefgroep maar kunnen dit niet garanderen. Kinderen, kleinkinderen van personeel en gepensioneerd personeel van de Hummeltjes.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.