Opvangvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie komen er mogelijk opvangplaatsen vrij waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen.

Het Kievitje heeft nieuwe plaatsen beschikbaar vanaf september 2020. Deze aanvragen worden behandeld vanaf december 2019. 

Opvangaanvragen gebeuren bij de coördinator Daisy Moermans.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

  • 1. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen de vzw.
    Kinderen, (achter)kleinkinderen van personeel en ex-personeel (meer dan 5 jaren dienst).
    Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  • 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  • 3. Kinderen van ouders die werk zoeken, werk willen houden of een beroepsgerichte opleiding volgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.