Doelgroep

Het CKG biedt hulp aan gezinnen met kinderen tussen 0-12jaar, waarbij een pedagogische hulpvraag aanwezig is.
Het opvoedingsgebeuren loopt vast of dreigt vast te lopen.
Er wordt verondersteld dat een tijdelijk aanbod voldoende is om verandering te verwezenlijken.