Historiek

De Hummeltjes vzw werd op 7 januari 1957 door de Zusters Ursulinen opgericht vanuit een christelijke inspiratie en een bekommernis om de grote sociale nood. Het was Zuster Stanislas (Denklau Carla), die het initiatief nam om dit werk te starten.

In een eerste fase werden een 20-tal kindjes, met meestal een sociaal-familiale nood, dag en nacht opgenomen in een woonhuis gelegen in de Lombaardstraat in Hasselt.

Al vrij spoedig bleek hoe groot er nood aan opvang was voor de Limburgse bevolking. Zuster Stanislas was dan ook één van de voortrekkers op het gebied van kinderopvang en sociale hulp aan gezinnen met nood aan opvang en/of begeleiding.

In 1960 werd een gloednieuw huis gebouwd, gelegen in de Stadsomvaart 74 te Hasselt, voor een doelgroep van 100 kindjes van 0 tot 12 jaar in een dag- en nachtsetting. Dit mooie gebouw stond tot laat in de jaren 80 model voor zijn concepten van kindvriendelijkheid, efficiëntie en open karakter. Samen met deze uitbreiding werd ook een school voor kinderverzorging gestart door de congregatie van de zusters Ursulinen in het schoolcomplex van de Schrijnwerkersstraat te Hasselt. Deze leerling kinderverzorgsters deden stage bij de Hummeltjes.

Al vlug bleek echter dat er nood groeide aan dagopvang voor buitenhuis werkende ouders. De stad Hasselt, met een belangrijke centrumfunctie  als provinciehoofdstad, werd medio de jaren 60 geconfronteerd met de eerste aanvragen voor dagopvang. Ook de meewerkende echtgenoten van de Hasseltse handelaars leerden de weg naar de Hummeltjes kennen. Zodoende werden een aantal afdelingen van de residentiële setting omgebouwd tot leefgroepen voor dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar.

Op 1 augustus 1961 werden de Hummeltjes erkend door het toenmalig Nationaal Werk voor Kinderwelziijn en werden voor het eerst, weliswaar zeer bescheiden, subsidies aan initiatieven van kinderopvang verstrekt.

In de zeventiger jaren evolueerde dit naar een echte betoelaging van gebouwen en personeel. De destijds ontwikkelde reglementeringen verplichtte de instelling wel op te splitsen in twee afdelingen: een kinderdagverblijf en een kleintjesoord.

Op 1 september 1993 richtte De Hummeltjes vzw een derde voorziening op nl. een privaat opvanginitiatief Het Kievitje in Kiewit (Hasselt).

In 1995 werd het nieuwe besluit van toepassing op de werking van de Dag- en nachtopvang. Dit betekende een revolutionaire ommekeer: de nieuwe naam werd Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). De visie en concepten werden herwerkt in de context van het gezin. Vanaf die datum konden kinderen dag en/of nacht opgevangen worden en begeleiding aan huis werd mogelijk.

Anno 1999 werd het grote gebouw te klein voor verdere kwalitatieve groei. Het CKG kreeg een nieuw hedendaags huis, ’t Hummelhuis.

Ook het kinderdagverblijf  en de buitenschoolse opvang van De Hummeltjes vzw  verhuisden in september 2004 naar de nieuwe gebouwen. Men kan dan spreken van een heuse “Kindercampus”.

In haar totaliteit omvat De Hummeltjes vzw  nu een 450-tal kindplaatsen en 180 personeelsleden en ontwikkelde zich tot één van de grotere kindercentra van het land. Het beleid van De Hummeltjes heeft continue aandacht voor de maatschappelijke evoluties en speelt in het aanbod in op de nieuwe noden die ontstaan.

Zuster Stanislas, “ons Moeder”, overleed op 20 november 2002. Laat haar levensvisie steeds in de voorziening voelbaar zijn:

                                ‘Mens zijn, ’n goed mens zijn, dat is het enige belangrijke in deze wereld”