Welkom aan ieder kind

Elk kind is welkom en uniek. Met dit uitgangspunt is het omgaan met diversiteit een uitdaging op zich.

Goede kinderopvang is opvang waar kinderen zich thuis voelen, waar ze genieten van activiteiten en waar hun ontwikkeling wordt gestimuleerd. Door te kijken naar de behoeften van ieder kind in het groepsgebeuren van de leefgroep, wordt een aanbod gecreëerd op maat van de kinderen, ook voor kinderen waar het wat moeilijker voor loopt en waar extra zorg nodig is.
Een belangrijk principe hierbij is, ‘Zo gewoon mogelijk en bijzonder waar nodig’. Voor de bijzondere zorg wordt samengewerkt met gespecialiseerde diensten, in overleg met ouders.

In het Kievitje wordt gewerkt met Ziko-Vo. Dit is een kindvolgsyteem voor baby’s en peuters.  Het bestaat uit invulbladen waar de begeleider beschrijft hoe het kind het in de opvang maakt en hoe het zich ontwikkelt. Deze ‘portretten’ zijn een aanvulling voor de dagelijkse gesprekken met ouders. 

In het kinderdagverblijf worden kinderen van verschillende nationaliteiten opgevangen waardoor ze al vroeg in aanraking komen met andere culturen, andere talen, andere opvoedingsstijlen,..... In de dagelijkse werking krijgt die diversiteit kleur door troostwoordjes in andere talen te vragen aan de ouders, door het gebruik van gekleurde poppen, door wereldmuziek te draaien en erop te dansen, door in het keukentje ook materiaal te zetten vanuit een andere cultuur, door aandacht te besteden aan Kerstmis en het offerfeest, .......

Doordat kinderen in het kinderdagverblijf omgaan met de vele verschillen in de maatschappij, leren ze er ook van jongsaf mee omgaan als vanzelfsprekend.