Welkom aan ieder kind

Elk kind is welkom en uniek. Met dit uitgangspunt is het omgaan met diversiteit een uitdaging op zich. 

Buitenschoolse opvang is vrije tijdsbeleving voor kinderen. Zelf kunnen kiezen uit een rijk aanbod van activiteiten binnen en buiten onder begeleiding is de essentie van het bezigzijn in de buitenschoolse opvang. Door te kijken en te luisteren naar de behoeften van ieder kind in het groepsgebeuren,  wordt een aanbod gecreëerd op maat van de kinderen, ook voor kinderen waar het wat moeilijker voor loopt en waar extra zorg nodig is.
Een belangrijk principe hierbij is, ‘Zo gewoon mogelijk en bijzonder waar nodig’. Voor de bijzondere zorg wordt samengewerkt met gespecialiseerde diensten, in overleg met ouders.

De buitenschoolse opvang is tevens een oefenplaats voor sociale vaardigheden : samenspelen, conflicten uitpraten, elkaar helpen, eigen mening vormen, ....... Kinderen laten hun stem horen over wat ze leuk vinden en minder leuk, over wat ze graag zouden doen, of het eten lekker is of niet, of ze buiten of binnen willen spelen. Via verschillende methodieken wordt er vorm gegeven aan kinderparticipatie. 

In de buitenschoolse opvang gaan kinderen om met de vele verschillen in de maatschappij. Verdraagzaamheid en omgaan met elkaar zonder vooroordelen wordt hier jong geleerd.