Informatie ouders

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in het kinderdagverblijf.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Wendagen

Om kind, ouders en begeleiding de kans te geven elkaar op een rustig moment te leren kennen is er een wenperiode. Vóór de aanvankelijke startdatum, wanneer de ouder nog niet gaat werken, komt het kind 2 keer enkele uurtjes naar de opvang. Zo heeft de ouder de tijd om informatie uit te wisselen met de begeleiding en het kind kan geleidelijk wennen aan de opvang. Omdat de Hummeltjes deze wenperiode belangrijk vinden, wordt hiervoor geen bijdrage aangerekend. Indien de ouder een langere wenperiode wenst, wordt deze wel aangerekend.

Dagverloop

Om structuur te bieden aan de grotere kinderen is er een vast dagverloop. Baby’s en kruipers volgen in de opvang hun eigen ritme. In de fotogalerij wordt het dagverloop uitgelegd met een fotoreeks.

Borstvoeding

Borstvoeding geven heeft zijn voordeel reeds bewezen. Ook de kinderopvang heeft hierin een belangrijke rol, omdat de zorg voor de baby gedeeltelijk overgenomen wordt tijdens de opvanguren.
Als een kind in de opvang afgekolfde borstmelk krijgt is het belangrijk dat hij/zij went aan het flesje. Enkele tips om een kind te laten wennen aan het flesje:

 • De speen aanbieden op dezelfde manier als de borst
 • De speen laten weken in moedermelk (op lichaamstemperatuur brengen)
 • De baby een fles geven vóór hij/zij grote honger heeft
 • Een ander type speen en andere voedingshouding uitproberen
 • Nog hulpmiddelen: lepel, cupje, fingerfeeder

Mama’s kunnen hun baby borstvoeding geven in het kinderdagverblijf. Dit kan voor, na of tijdens de opvanguren van het kind. Links van de balie is er een borstvoedingslokaal waar mama's hun baby in alle rust kunnen voeden.

Klik hier voor informatie over borstvoeding van Kind en Gezin.
Klik hier voor informatie over borstvoeding van het Expertisecentrum Kraamzorg vzw Het Amerijtje.

Wiegendoodpreventie

Het kinderdagverblijf volgt strikt de richtlijnen van Kind en Gezin inzake wiegendoodpreventie. Het is o.a. belangrijk kinderen steeds op de rug te laten slapen en geen knuffels in het bed te leggen. Zowel voor de opvang als voor het kind is het fijn dat deze gewoontes van thuis uit worden aangeleerd. 

Klik hier voor informatie over veilig slapen van Kind & Gezin.

Ziekte en medicatie

De afspraken over ziekte, koorts en medicatie in de opvang zijn gebaseerd op de aanbevelingen van Kind en Gezin.

Klik hier voor meer informatie van Kind en Gezin over dit onderwerp. 

In principe hoort een ziek kind niet thuis in de opvang. De infectieklapper van Kind en Gezin wordt gehanteerd om te bepalen of een kind bij ziekte naar de opvang mag komen.
Het kinderdagverblijf vraagt aan ouders om hun kind zo snel mogelijk te komen halen en een arts te raadplegen indien:

 • Hun kind jonger is dan 3 maanden en 38°t of meer heeft.
 • Hun kind tussen 3 en 6 maanden is en 39°t of meer heeft.
 • Hun kind te ziek is om deel te nemen aan de normale activiteiten in de opvang.
 • Hun kind teveel zorg en aandacht vraagt, zodat het kinderdagverblijf de gezondheid van of de veiligheid van de andere kinderen niet meer kan garanderen.

In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort. 
Uitzondering: er wordt in het kinderdagverblijf nooit een koortswerend middel gegeven aan: 

 • Kinderen jonger dan 3 maanden.
 • Kinderen tussen 3 en 6 maanden die meer dan 39° koorts hebben.

De ouder zorgt dat er steeds een vloeibaar koortswerend middel voor hun kind in de opvang is.  

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds aan de arts medicatie voor te schrijven die thuis kan gegeven worden. Indien je arts aerosol voorschrijft voor in de opvang, vraag je best puffs (met aerochamber). Medicatie wordt enkel gegeven met een medicatieformulier ingevuld door de arts of een sticker van de apotheek met minstens naam kind, geboortedatum, datum, hoeveelheid medicatie.

Checklist voor aanstaande ouders

Naast opvang regelen zijn er nog een hoop zaken die je in orde moet brengen vóór en bij de komst van je baby.
Om een overzicht te hebben kan je hier een handige checklist terugvinden voor aanstaande én kersverse ouders.

Inspectierapport kinderopvang

KDV De Hummeltjes Hasselt – 6 april 2023

Het bestuur en de directie dankt  al de Hummelmedewerkers  voor hun dagelijkse inzet en het kwalitatief werken met kinderen. Beide aandachtspunten die door de inspectie werden vermeld zijn intussen weggewerkt .