Opvangaanvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie komen er opvangplaatsen vrij waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Voor elke nieuwe instap wordt er een aanvraagperiode opengesteld waarin ouders een aanvraag kunnen indienen.

  • 6 januari 2025 (na de kerstvakantie): zaterdag 30 maart 2024 t.e.m. zondag 7 april 2024. (aanvraagperiode afgesloten)

  • 10 maart 2025 (na de krokusvakantie): zaterdag 22 juni 2024 t.e.m. zondag 30 juni 2024.

  • 22 april 2025 (na de paasvakantie): zaterdag 24 augustus 2024 t.e.m. zondag 1 september 2024.

  • 1 september 2025 (na de zomervakantie): zaterdag 2 november 2024 t.e.m. zondag 10 november 2024.

Aanvragen gebeuren in die periode via het aanvraagformulier

Ouders die geen toegang hebben tot internet kunnen dan telefonisch 011/22 50 34 een aanvraag doen op werkdagen tussen 9u en 16u. De volgorde van aanvragen speelt geen rol in de toekenning van de plaatsen. Binnen 3 weken, na afloop van de aanvraagperiode, krijgen ouders een positief of negatief antwoord op hun opvangaanvraag.

Indien ouders een opvangplaats krijgen toegewezen, worden ze uitgenodigd voor een infoavond met rondleiding en voor het invullen van het document 'toezegging opvangplaats'. Het opgegeven aantal dagen en instapdatum bij de aanvraag is bindend bij de toezegging van de opvangplaats. De Hummeltjes garandeert enkel opvang vanaf vermelde instapdatum op de overeengekomen dagen en uren. Indien ouders geen plaats hebben, verschuift hun aanvraag niet automatisch naar de volgende aanvraagperiode.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast nl.:

  1. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door K & G bepaald). https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/voorrangsgroepen-brochure.pdf.  Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  2. Kinderen die in aanmerking komen voor ruimere openingsmomenten (ROM) of dringende opvang (DOP) (door K&G bepaald). https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-08/subsidies-babys-en-peuters.pdf
  3. Kinderen, kleinkinderen van personeel en gepensioneerd personeel van de Hummeltjes.
    Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen dezelfde opvanglocatie. De voorrang voor broer of zus geldt alleen als de kinderen minstens deels gelijktijdig in de opvang aanwezig zullen zijn. De opvang bepaalt de instapdatum rekening houdend met de aanvraagdatum en de vrije beschikbare plaatsen. De Hummeltjes streven ernaar om dit te laten doorgaan in dezelfde leefgroep maar kunnen dit niet garanderen.  

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.

Alle gezinnen kunnen gebruik maken van de ruime openingsuren van de Hummeltjes. (van 6u30 en tot 20u00 en opvang op zaterdag). Moesten er te weinig plaatsen zijn tijdens de uren tussen 6u30 en 7u30, tussen 18u00 en 20u00 uur of op zaterdag, zal er voorrang gegeven worden aan de opvang van kinderen uit gezinnen die deze opvanguren gebruiken omwille van professionele doeleinden.

Kijkdagen 

Er worden kijkmomenten georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. 
Op deze data zijn toekomstige ouders welkom om een kijkje te nemen in het kinderdagverblijf.
Telkens van 16u tot 17u30. De rondleidingen starten om het half uur: om 16u, 16u30 en 17u.

Inschrijven is niet nodig.