Opvangaanvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie komen er opvangplaatsen vrij waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Voor elke nieuwe instap wordt er een aanvraagperiode opengesteld waarin ouders een aanvraag kunnen indienen.

 • 1 september 2020 (na de zomervakantie): aanvraagperiode vanaf zaterdag 2 november 2019 t.e.m. zondag 10 november 2019.

 • 9 november 2020 (na de herfstvakantie): aanvraagperiode vanaf zaterdag 9 februari 2020 t.e.m. zondag 17 februari 2020.

Aanvragen voor de reguliere opvanguren (tussen 7u30 en 18u) gebeuren in die periode via het standaard aanvraagformulier. Aanvragen voor ruimere openingsmomenten (vóór 7u30, na 18u en/of zaterdag) dienen te gebeuren via het aanvraagformulier Regenboogjes.

Ouders die geen toegang hebben tot internet kunnen dan telefonisch 011/22 50 34 een aanvraag doen op werkdagen tussen 9u en 17u. De volgorde van aanvragen speelt geen rol in de toekenning van de plaatsen. Binnen 3 weken, na afloop van de aanvraagperiode, krijgen ouders een positief of negatief antwoord op hun opvangaanvraag.

Indien ouders een opvangplaats krijgen toegewezen, worden ze uitgenodigd voor een infoavond met rondleiding en voor het invullen van het document 'toezegging opvangplaats'. Het opgegeven aantal dagen en instapdatum bij de aanvraag is bindend bij de toezegging van de opvangplaats. De Hummeltjes garanderen enkel opvang vanaf vermelde instapdatum op de overeengekomen dagen. Indien ouders geen plaats hebben, verschuift hun aanvraag niet automatisch naar de volgende aanvraagperiode.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

 1. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen de vzw.
  Kinderen, (achter)kleinkinderen van personeel en ex-personeel (meer dan 5 jaren dienst).
  Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
 2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
 3. Kinderen van ouders die werk zoeken, werk willen houden of een beroepsgerichte opleiding volgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.

Kijkdagen 

Er worden kijkmomenten georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. Er moet niet ingeschreven worden voor de kijkdagen. Welkom en zeg het voort.
Op onderstaande data zijn toekomstige ouders welkom om een kijkje te nemen in het kinderdagverblijf:

 • 21-10-2019: tussen 16u en 17u30 (aanspreekpersoon Caroline Smeets)
 • 23-01-2020: tussen 16u en 17u30 (aanspreekpersoon Ine Roosen)