Opvangaanvraag

Procedure

Na iedere schoolvakantie komen er opvangplaatsen vrij waardoor nieuwe kinderen kunnen instappen. Voor elke nieuwe instap wordt er een aanvraagperiode opengesteld waarin ouders een aanvraag kunnen indienen.

  • 19 april 2022 (na de paasvakantie): aanvraagperiode van zaterdag 21 augustus 2021 t.e.m. zondag 29 augustus 2021. (aanvraagperiode afgesloten)

  • 1 september 2022 (na de zomervakantie): aanvraagperiode van zaterdag 6 november 2021 t.e.m. zondag 14 november 2021.

  • 7 november 2022 (na de allerheiligenvakantie): aanvraagperiode van zaterdag 5 februari 2022 t.e.m. zondag 13 februari 2022.

Aanvragen gebeuren in die periode via het aanvraagformulier

Ouders die geen toegang hebben tot internet kunnen dan telefonisch 011/22 50 34 een aanvraag doen op werkdagen tussen 9u en 17u. De volgorde van aanvragen speelt geen rol in de toekenning van de plaatsen. Binnen 3 weken, na afloop van de aanvraagperiode, krijgen ouders een positief of negatief antwoord op hun opvangaanvraag.

Indien ouders een opvangplaats krijgen toegewezen, worden ze uitgenodigd voor een infoavond met rondleiding en voor het invullen van het document 'toezegging opvangplaats'. Het opgegeven aantal dagen en instapdatum bij de aanvraag is bindend bij de toezegging van de opvangplaats. De Hummeltjes garandeert enkel opvang vanaf vermelde instapdatum op de overeengekomen dagen en uren. Indien ouders geen plaats hebben, verschuift hun aanvraag niet automatisch naar de volgende aanvraagperiode.

Voorrangsregels

Indien er meer aanvragen dan plaatsen zijn, wordt het voorrangsbeleid van de Hummeltjes toegepast:

  1. Broertjes/zusjes van reeds opgevangen kinderen binnen de vzw.
    Kinderen, (achter)kleinkinderen van personeel en ex-personeel. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
  2. Kinderen van ouders uit de voorrangsgroepen of kwetsbare gezinnen (door Kind en Gezin bepaald).
  3. Kinderen van ouders die werk zoeken, werk willen houden of een beroepsgerichte opleiding volgen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de samenstelling van de leefgroepen.

Kijkdagen 

Er worden kijkmomenten georganiseerd voor geïnteresseerde ouders. Er moet niet ingeschreven worden voor de kijkdagen. Welkom en zeg het voort.
Op onderstaande data zijn toekomstige ouders welkom om een kijkje te nemen in het kinderdagverblijf:

 Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, zullen er geen kijkdagen gepland worden.

 

Weight: 
0