Ouderactiviteiten

De ouders zijn voor het Bijennestje de belangrijkste partner. Er worden activiteiten georganiseerd voor ouders en met ouders. Op deze manier leren ouders elkaar kennen waardoor hun netwerk vergroot. 
Er is een variatie aan activiteiten, gaande van gesprekavonden over een pedagogisch thema, het spelen van gezelschapsspelen met de kinderen tot een leuke koffieklets tijdens het wekelijkse praatsalon op donderdag na schooltijd. 

De begeleiding is steeds op zoek naar talenten van ouders om dit te delen met andere ouders of de kinderen bv bloemschikken, knutselen, bakken, muziek maken, ....