Informatie ouders

Samenwerking met scholen 

De Bijenkorf werkt vast samen met enkele scholen: de kinderen van de Tuimelaar worden gebracht en gehaald door de begeleiding. 

Warme maaltijden 

Voor de kleuters van de Tuimelaar is er mogelijkheid tot het bestellen van een warme maaltijd (indien ze alles mogen eten) als de kinderen die dag naar de opvang komen.  Op woensdag en tijdens vakanties kan men voor elk aanwezig kind een warme maaltijd bestellen (indien hij/zij alles mag eten). 

Slapertjes

In de namiddag kunnen de kleuters die starten, een dutje doen. Elk kind mag 1 tut en 1 knuffel meebrengen. Om misverstanden te vermijden vragen we ook om tut en knuffel in de Bijenkorf te laten liggen, gedurende de volledige periode dat het kindje gebruik maakt van de middagdutjes.

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in de buitenschoolse opvang.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Medicatie

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis toegediend wordt. Vraag daarom steeds aan de arts medicatie voor te schrijven die thuis kan gegeven worden. Indien je arts aerosol voorschrijft voor in de opvang, vraag je best puffs (met aerochamber). Medicatie wordt enkel gegeven met een medicatieformulier ingevuld door de arts of een sticker van de apotheek met minstens naam kind, geboortedatum, datum, hoeveelheid medicatie.
In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort.