Informatie ouders

Samenwerking met scholen 

De Bijenkorf werkt vast samen met enkele scholen : de kinderen van de Tuimelaar worden gebracht en gehaald door de begeleiding. Op woensdag worden de kinderen van de kindercampus De Hazelaar met het busje gehaald. 

Warme maaltijden 

Voor de kleuters van de Tuimelaar is er mogelijkheid tot het bestellen van een warme maaltijd als de kinderen die dag naar de opvang komen.  Op woensdag en tijdens vakanties kan men voor elk aanwezig kind een warme maaltijd bestellen. 

Slapertjes

In de namiddag kunnen de kleuters die starten, een dutje doen. Elk kind mag 1 tut en 1 knuffel meebrengen. 

Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is alle belangrijke informatie voor ouders opgenomen. Het omschrijft de manier van werken en de afspraken die van toepassing zijn in de buitenschoolse opvang.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Medicatie

Het algemene uitgangspunt is dat medicatie thuis wordt gegeven. Daarom wordt aangeraden dat ouders hun arts medicatie vragen die enkel thuis gegeven moet worden. Indien de arts het nodig acht dat de medicatie toch moet toegediend worden tijdens de opvanguren, kan dit enkel met een medicatieformulier, ingevuld door de arts.

Klik hier voor het medicatieformulier.

In overleg met de ouders kan eenmalig een koortswerend middel toegediend worden per ziekteperiode bij discomfort.