Inschrijvingen

Eerste inschrijving

Om de aanpassing van het kind in de opvang zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er gevraagd dat je een afspraak maakt met de coördinator voor een rondleiding en de nodige uitleg. Zo kunnen kinderen kennismaken met de opvang, de begeleiding en de andere kinderen. Je kind kan pas deelnemen aan de opvang als de inschrijvingsprocedure is doorlopen. D.w.z. een dossier aanmaken, het huishoudelijk reglement overlopen en ondertekenen en alle documenten overhandigen. Er wordt geen waarborg gevraagd voor de toekomstige opvang. Bij adreswijziging, wijziging van de gezinstoestand of andere relevante wijzigingen (bv nieuw gsm-nummer) breng je de coördinator op de hoogte. 

Inschrijvingen

Om de dagelijkse werking vlot te laten verlopen, wordt er altijd gewerkt met inschrijvingen.
De inschrijvingen worden gebruikt als basis om personeel in te zetten, activiteiten voor te bereiden en afhaallijsten aan de scholen op te maken.

Tijdens Schooljaar

Als ouders hun kind de eerste keer inschrijven (dossier opstellen) ontvangen ze een gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kan de ouder het kind online inschrijven via de website https://hummeltjes.i-active.be.

Inschrijven kan vanaf de 1ste van de maand voorafgaand de maand waarvoor ingeschreven wordt. Annuleren kan tot 2 werkdagen vóór de gereserveerde dag.

Tijdens schoolvakanties (en schoolvrije dagen)

Als ouders hun kind de eerste keer inschrijven (dossier opstellen) ontvangen ze een
gebruikersnaam en wachtwoord. Met deze gegevens kan de ouder het kind online
inschrijven via de website https://hummeltjes.i-active.be.

Indien de plaatsen volzet zijn vóór het afsluiten van de inschrijvingsperiode komt men op de reservelijst en neemt de coördinator contact op als er een plaats vrijkomt.

Inschrijven voor korte schoolvakanties

  • Kinderen die tijdens het schooljaar niet naar de opvang komen, kunnen ingeschreven worden vanaf 1 maand voor de start van de vakantie.
  • Kinderen die tijdens het schooljaar wel naar de opvang komen, kunnen een week eerder ingeschreven worden.
  • De periode van inschrijven wordt 2 weken voor de start van een vakantie afgesloten.

Inschrijven voor de zomervakantie

  • Kinderen die tijdens het schooljaar niet naar de opvang komen, kunnen ingeschreven worden vanaf 1 juni.
  • Kinderen die tijdens het schooljaar wel naar de opvang komen, kunnen een week eerder ingeschreven worden (25 mei).
  • De periode van inschrijven voor juli wordt afgesloten op 15 juni.
  • De periode van inschrijven voor augustus wordt afgesloten op 15 juli.