Inschrijvingen

Schooljaar

Om de dagelijkse werking vlot te laten verlopen, wordt er altijd gewerkt met inschrijvingen. De inschrijvingen worden gebruikt als basis om personeel in te zetten, activiteiten voor te bereiden en de lijsten van de scholen op te maken.

 • Maandelijks inschrijven : ten laatste de 25ste voor de volgende maand.
 • Wekelijks inschrijven: ten laatste woensdag voor de daaropvolgende week.
 • Uitzonderlijk tijdens de week zelf: dit kan enkel na (telefonisch) contact met de coördinator. Dit wordt toegestaan indien er plaats is en er voldoende personeel ter beschikking is (d.w.z. 1 personeelslid per 14 kinderen). 

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Gelieve dit te e-mailen naar Annick Hermans of af te geven aan de begeleiding of in de brievenbus te steken. 

Schoolvakantie

Tijdens de schoolvakanties en op schoolvrije dagen wordt er ook gewerkt met inschrijvingen. 

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode kan er enkel nog ingeschreven worden indien dit met de voorziene personeelsinzet mogelijk is, dit na contact met de coördinator. 
Indien het aantal beschikbare plaatsen volzet is (en dit kan zelfs voor de afsluitingsdatum), krijgen ouders hiervan bericht en kunnen ze zich op de wachtlijst laten plaatsen.

Klik hier voor het inschrijvingsformulier. Gelieve dit te e-mailen naar Annick Hermans of af te geven aan de begeleiding of in de brievenbus te steken. 

Melden afwezigheid tijdens schoolvakantie: Indien een kind niet naar de opvang komt volgens de doorgegeven inschrijvingen dient de ouder dit door te geven aan de coördinator Annick Hermans.
Bij afwezigheid tijdens schoolvrije en vakantiedagen gelden volgende afspraken:

 • Afmelden meer dan 1 week voor de aanvang van de vakantieperiode: geen boete.
 • Afmelden minder dan 1 week voor de aanvang van de vakantieperiode: €3,00 per gereserveerde dag per kind. 
 • Afwezig wegens ziekte: geen boete indien ziekenbriefje.

Inschrijvingen voor korte schoolvakanties

 • Kinderen die tijdens het schooljaar in het Bijennestje opgevangen worden, kunnen ingeschreven worden vanaf 4 weken voor de aanvang van de betreffende vakantie. 
 • Kinderen die tijdens het schooljaar niet in het Bijennestje opgevangen worden, kunnen ingeschreven worden vanaf 3 weken voor aanvang van de betreffende vakantie. 
 • De periode van inschrijven wordt telkens 2 weken voor de start van een vakantie afgesloten. 

Inschrijvingen voor de zomervakantie 

 • Kinderen die tijdens het schooljaar in het Bijennestje opgevangen worden, kunnen ingeschreven worden vanaf 1 juni.
 • Kinderen die tijdens het schooljaar niet in het Bijennestje opgevangen worden, kunnen ingeschreven worden vanaf 8 juni.
 • De periode van inschrijven voor juli wordt afgesloten op 15 juni.
 • De periode van inschrijven voor augustus wordt afgesloten op 30 juni.