Welkom aan ieder kind

Elk kind is welkom en uniek. Met dit uitgangspunt is het omgaan met diversiteit een uitdaging op zich. Als lokale dienst is dit een expliciete opdracht die voor de Hummeltjes vzw Kindercentrum vanzelfsprekend is. 

Door te kijken naar de behoeften van ieder kind in het groepsgebeuren van de leefgroep, wordt een aanbod gecreëerd op maat van de kinderen, ook voor kinderen waar het wat moeilijker voor loopt en waar extra zorg nodig is.
Een belangrijk principe hierbij is, ‘Zo gewoon mogelijk en bijzonder waar nodig’. Voor de bijzondere zorg wordt samengewerkt met gespecialiseerde diensten, in overleg met ouders.

In het Bijennestje worden kinderen van vele nationaliteiten opgevangen waardoor ze al vroeg in aanraking komen met andere culturen, andere talen, andere opvoedingsstijlen,..... In de dagelijkse werking krijgt die diversiteit kleur door aandacht voor de verschillende culturen, , door het gebruik van gekleurde poppen, door wereldmuziek te draaien en erop te dansen, door in het keukentje ook materiaal te zetten vanuit een andere cultuur, door aandacht te besteden aan Kerstmis en het offerfeest, door het project Koffer het Schaap, door verkleedkleren van alle nationaliteiten, door gebruik te maken van verteltassen,….

Een verteltas is een versierde stoffen tas met daarin een mooi prentenboek. Het thema uit het boek is uitgewerkt met behulp van attributen die het verhaal ondersteunen bv. een CD, een handpop, een spelletje, voorwerpen die in het verhaal voorkomen. De inhoud van de verteltas brengt het verhaal tot leven, maakt het verhaal voor de kinderen tastbaar, bevordert het leesplezier, verrijkt de interactie tussen volwassenen en de kinderen tijdens het lezen en bevordert de taalontwikkeling van de kinderen. Deze verteltassen kaderen binnen het taalbeleid waarin de medewerkers de ontwikkeling van de Nederlandse taal stimuleren. Bovendien zijn ze zeer leuk om te zien en worden ze in het Bijennestje samen met de ouders gemaakt. 

Doordat kinderen in het Bijennestje omgaan met de vele verschillen in de maatschappij, leren ze er ook van jongsaf mee omgaan als vanzelfsprekend.