Kinderdagverblijf Het Hummelhof

Het kinderdagverblijf Het Hummelhof is erkend door Opgroeien en is gevestigd:

Rummenweg 2/1
3800 St-Truiden
011/74 63 96
0491/15 30 21

Het Hummelhof is kleinschalig met 35  vergunde plaatsen waarvan 23 gesubsidieerd.  De kinderen worden opgevangen in 2 leefgroepen. Het Hummelhof werkt  met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs.

De leefgroepen zijn huiselijk ingericht. Het kinderdagverblijf grenst aan een mooi park waar fijn kan gespeeld en gewandeld worden. Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennisgemaakt worden met de werking van het kinderdagverblijf en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen aarzel niet om contact op te nemen.