Kinderdagverblijf Het Hummelhof

Het kinderdagverblijf Het Hummelhof is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

Rummenweg 2/1
3800 St-Truiden
011/74 63 96
0491/15 30 21

Het Hummelhof is kleinschalig met 28  vergunde plaatsen waarvan 16 gesubsidieerd.  De kinderen worden opgevangen in 2 leefgroepen. Het Hummelhof werkt  met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs.

Het Hummelhof is gelegen in het Huis van het Kind (in de oude verpleegsterschool van St-Struiden)  waar ook nog andere diensten gevestigd zijn zoals Tutti Frutti, de Opvoedingswinkel, Kind en Taal, Inzetje, .....

De leefgroepen zijn huiselijk ingericht. Het kinderdagverblijf grenst aan een mooi park waar fijn kan gespeeld en gewandeld worden. Geborgenheid, spelenlerenspelen en respect zijn de belangrijkste kernwaarden in de omgang met kinderen en ouders. 

Doorheen de website kan er via foto's en teksten kennisgemaakt worden met de werking van het kinderdagverblijf en een glimp van de sfeer opgesnoven worden. 

Bij vragen aarzel niet om contact op te nemen.