Prijs

Het Bijennestje volgt de minimumtarieven van Kind en Gezin. De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Kind en Gezin. 
Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in het Bijennestje.

Sociaal tarief is mogelijk. Ouders nemen hiervoor contact op met de coördinator. 

Schooldagen

  • Voor-en naschools en woensdagen: €0,81 per begonnen halfuur 
  • Op woensdag met een maximum van €3

Schoolvrije en vakantiedagen 

  • 1/3de dag (minder dan 3uren): €3,04
  • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): €4,57
  • ganse dag (meer dan 6 uren): €9,06

Bijkomende kosten

​Laattijdige afhaling (na 18u00): €3 boete per kind

Melden afwezigheid

tijdens het schooljaar

Inschrijvingen kunnen kosteloos online gewijzigd worden tot woensdag 23u voor de volgende weken.
Voor afmelden na woensdag 23u voor de volgende week en niet afmelden, worden volgende boetes aangerekend per kind: €1 per inschrijfmoment

Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.

tijdens korte schoolvakanties

Inschrijvingen kunnen kosteloos gewijzigd worden tot 2 weken voor de aanvang van de vakantie.
Afmelden minder dan 2 weken voor de aanvang van de vakantie = €3 per gereserveerde dag per kind.
Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.

tijdens de zomervakantie 

Inschrijvingen voor juli kunnen kosteloos gewijzigd worden tot 15 juni. Afmelden voor juli na 15 juni = €3 per gereserveerde dag per kind.
Inschrijvingen voor augustus kunnen kosteloos gewijzigd worden tot 30 juni. Afmelden voor augustus na 30 juni = €3 per gereserveerde dag per kind.
Afwezigheid wegens ziekte = geen boete indien ziekenbriefje (meebrengen op de eerste dag dat het kind terugkomt). De afwezigheid moet altijd gemeld worden.