Prijs

Het Bijennestje volgt de minimumtarieven van Kind en Gezin. De prijzen worden ieder jaar op 1 januari geïndexeerd rekening houdend met de richtlijnen van Kind en Gezin. 
Ouders ontvangen een fiscaal attest voor de opvanguren. 
 
Kinderen uit hetzelfde gezin krijgen 25% korting voor de dagen dat ze effectief gelijktijdig worden opgevangen in het Bijennestje.

Sociaal tarief is mogelijk. Ouders nemen hiervoor contact op met de coördinator. 

Schooldagen

  • Voor-en naschools en woensdagen: €0,81 per begonnen halfuur 
  • Op woensdag met een maximum van €3

Schoolvrije en vakantiedagen 

  • 1/3de dag (minder dan 3uren): €3,04
  • 1/2de dag (tussen 3 en 6 uren): €4,57
  • ganse dag (meer dan 6 uren): €9,06