Kinderdagverblijf

 1. De Kleine Hummel

  Het kinderdagverblijf De Kleine Hummel is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

  Hoekstraat 20/2
  3910 Pelt
  011/60 56 42
  0499/69 22 09

 2. Het Hummelhof

  Het kinderdagverblijf Het Hummelhof is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

  Rummenweg 2/1
  3800 St-Truiden
  011/74 63 96
  0491/15 30 21

  Het Hummelhof is kleinschalig met 28  vergunde plaatsen waarvan 16 gesubsidieerd.  De kinderen worden opgevangen in 2 leefgroepen. Het Hummelhof werkt  met het systeem van IKT-mix. Onder ‘IKT-mix’ verstaan we het aanbieden van plaatsen aan inkomenstarief én plaatsen met vrije prijs.

 3. Het Kievitje

  Het kinderdagverblijf Het Kievitje is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

  Kiewitstraat 245
  3500 Hasselt
  011/23 46 44
  0499/69 22 15

  Het Kievitje is een kleinschalig kinderdagverblijf met 22 erkende plaatsen. Er zijn twee leefgroepen: een leefgroep met gemengde leeftijden tussen 0 en 3 jaar en een leefgroep met de grootste peuters. Een vast team van begeleiders en een coördinator staan in voor de dagelijkse werking.  

 4. de Hummeltjes

  Kinderdagverblijf De Hummeltjes

  Het kinderdagverblijf De Hummeltjes is erkend door Kind en Gezin en is gevestigd:

  Zuster Stanislaslaan 1
  3500 Hasselt
  011/22 50 34

  Het kinderdagverblijf is met 187 erkende plaatsen een groot kinderdagverblijf. Door de indeling in 12 leefgroepen van gemiddeld 14 kinderen is er een huiselijke sfeer waarin het kind centraal staat. 

  De leefgroepen zijn qua leeftijd verticaal samengesteld. Dit betekent dat de kinderen de ganse opvangperiode in dezelfde leefgroep verblijven met een vast team van begeleiding.