1sGEZINd

1sGezind is een samenwerkingsverband tussen jeugdhulpaanbieders, voor de eerstelijnszones Herkenrode en Haspengouw. Het gaat om een netwerk van basisvoorzieningen (bv. CLB, school, huisarts,… ), gespecialiseerde RTJ-voorzieningen (bv. CGG, CKG, …) en lokale werkingen (bv. Huizen van het Kind, buurtwerking,…). Waar nodig, wordt er ook nauw samengewerkt met gemandateerde voorzieningen en/of het crisisnetwerk.

Het samenwerkingsverband heeft als opdracht om het proces te faciliteren richting één jeugdhulp, waarbij organisatiegrenzen geen hindernissen meer zijn, er continuïteit geboden kan worden en wachtlijsten verdwijnen. We willen samen met alle partners in de regio inzetten op het organiseren van de hulp vanuit de principes van kracht- en netwerkgerichtheid. De kinderen/jongeren/gezinnen staan hierbij steeds centraal en blijven eigenaar van hun eigen situatie. Zij hebben de regie over hun eigen traject.

CONTACT

Het onthaalteam is elke werkdag telefonisch bereikbaar voor hulpverzoekers.
Telefoonnummer: 011/ 74 10 34

Bereikbaarheid:

Maandag: 13u-17u
Dinsdag: 9u-13u
Woensdag: 9u-13u
Donderdag: 13u-17u
Vrijdag: 9u-13u

Daarnaast zijn we ook bereikbaar via mail:

info@rtjlimburg.be: voor concrete hulpvragen mbt een kind/jongere en/of zijn gezin
info@1sgezind.be:  voor algemene vragen over de werking van 1sGezind

Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan onze website. Weldra zal u hier meer info terugvinden over onze werking.